Πολιτική Cookies

1. Cookies

Κατά την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο, ενδέχεται να τοποθετήσουμε στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας ορισμένες πληροφορίες με τη μορφή ενός «cookie». Αυτό μας επιτρέπει να σας αναγνωρίσουμε (όταν διαβάσουμε το συγκεκριμένο cookie) αυτόματα κατά την επόμενη επίσκεψή σας.

Τα cookies μάς βοηθούν με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, μας επιτρέπουν να προσαρμόζουμε αυτόν τον ιστότοπο ώστε να ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας ή να αποθηκεύουμε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης ώστε να μη χρειάζεται να τον εισάγετε εκ νέου κάθε φορά.

Στον πίνακα που υπάρχει εδώ θα βρείτε μια σύντομη επισκόπηση των cookies που χρησιμοποιούμε στον συγκεκριμένο ιστότοπο. Παρακάτω, θα βρείτε τον σκοπό, την ημερομηνία λήξης και τη φύση αυτών των cookies.

Μπορείτε να επιλέγετε αν θα αποδέχεστε ή θα αρνείστε την τοποθέτηση cookies. Οι επιλογές σας για τη διαχείριση του ποια cookies μπορούν να τοποθετούνται ή να διαβάζονται από εμάς στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας εξηγούνται αναλυτικά παρακάτω. Όταν δεν αποδέχεστε cookies που ορίζονται εδώ ως «Απολύτως απαραίτητα», δεν θα είναι δυνατή η επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Αν απορρίπτετε άλλα cookies, ορισμένες προσφορές, χαρακτηριστικά ή πόροι του ιστότοπού μας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά και εσείς να αντιμετωπίζετε περιορισμούς ως προς τη χρηστικότητα και τη λειτουργικότητά του.

2. Τύποι cookies

Κατά την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω τύποι cookies:

Διάρκεια αποθήκευσης Επεξήγηση
Μίας συνόδου Διαγράφονται αυτόματα όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας
Μόνιμη Παραμένουν αποθηκευμένα στην τερματική συσκευή σας έως ότου παρέλθει η ημερομηνία λήξης, όπως ορίζεται παρακάτωΥπεύθυνος Επεξήγηση
Εμείς Τοποθετούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων (ή από οποιονδήποτε από τους επεξεργαστές δεδομένων που υπάγονται σε αυτόν) ο οποίος διαχειρίζεται τον ιστότοπο που έχετε επισκεφθεί, όπως ορίζεται από τη διεύθυνση URL που συνήθως εμφανίζεται στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης (δηλαδή: τοποθετούνται από εμάς)
Τρίτο μέρος Τοποθετούνται από υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων οι οποίοι δεν διαχειρίζονται τον ιστότοπο που έχετε επισκεφθεί (δηλαδή: δεν τοποθετούνται από εμάς)

3. Κατηγορίες cookies

Τύπος cookie

Επιλογές διαχείρισης

Απολύτως απαραίτητα – σημαίνει ότι, σε περίπτωση απενεργοποίησης αυτών των cookies, δεν θα είναι δυνατή η επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο

Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε απενεργοποίηση, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) για:

 • Άμεση αφαίρεση των «cookies» από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας,
 • Αποκλεισμό των «cookies»,
 • Εμφάνιση προειδοποίησης πριν από την τοποθέτηση ενός «cookie».

Αν αφαιρέσετε ή απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, δεν θα είναι δυνατή η επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο

Λειτουργικά – σημαίνει ότι, αν αυτά τα cookies απενεργοποιηθούν, δεν θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις διάφορες λειτουργίες που έχετε ρητώς ζητήσει

Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε απενεργοποίηση, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) για:

 • Άμεση αφαίρεση των «cookies» από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας,
 • Αποκλεισμό των «cookies»,
 • Εμφάνιση προειδοποίησης πριν από την τοποθέτηση ενός «cookie».

Αν αφαιρέσετε ή απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του ιστοτόπου

Παρακολούθησης μέσω πρόσθετων κοινωνικής δικτύωσης – σημαίνει cookies τρίτων (κοινωνικών δικτύων), τα οποία χρησιμοποιούνται από πρόσθετα στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης που έχουμε ενσωματώσει σε αυτόν τον ιστότοπο και τα οποία δεν είναι λειτουργικά αλλά χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση φυσικών προσώπων για σκοπούς όπως η συμπεριφορική διαφήμιση, οι υπηρεσίες εργαλείων ανάλυσης ή η έρευνα αγορών

Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε απενεργοποίηση, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) για:

 • Άμεση αφαίρεση των «cookies» από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας,
 • Αποκλεισμό των «cookies»,
 • Εμφάνιση προειδοποίησης πριν από την τοποθέτηση ενός «cookie».

Αν αφαιρέσετε ή απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του ιστοτόπου

Διαφήμισης τρίτων – σημαίνει cookies τρίτων που χρησιμοποιούνται για διαφήμιση και για σκοπούς όπως η συμπεριφορική διαφήμιση, η οριοθέτηση της συχνότητας εμφάνισης των διαφημίσεων, η καταγραφή χρηματοοικονομικών πράξεων, η υπαγωγή σε διαφημιστικά προφίλ, η ανίχνευση περιπτώσεων «απάτης μέσω κλικ», η έρευνα και ανάλυση αγορών, η βελτίωση προϊόντων και η άρση σφαλμάτων

Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε απενεργοποίηση, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) για:

 • Άμεση αφαίρεση των «cookies» από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας,
 • Αποκλεισμό των «cookies»,
 • Εμφάνιση προειδοποίησης πριν από την τοποθέτηση ενός «cookie».

Αν αφαιρέσετε ή απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του ιστοτόπου

Δικών μας εργαλείων ανάλυσης – σημαίνει cookies που δημιουργούνται από αυτόν τον ιστότοπο προκειμένου να μας επιτρέπουν τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για τους επισκέπτες αυτού του ιστότοπου (π.χ. εκτίμηση του αριθμού μοναδικών επισκεπτών, εντοπισμό ζητημάτων περιήγησης του ιστότοπου, ανίχνευση συχνά χρησιμοποιούμενων λέξεων-κλειδιών σε μηχανές αναζήτησης…)

Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε απενεργοποίηση, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) για:

 • Άμεση αφαίρεση των «cookies» από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας,
 • Αποκλεισμό των «cookies»,
 • Εμφάνιση προειδοποίησης πριν από την τοποθέτηση ενός «cookie».

Αν αφαιρέσετε ή απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του ιστοτόπου.

Εργαλείων ανάλυσης τρίτων – σημαίνει cookies που δημιουργούνται από τρίτους για τη λήψη στατιστικών στοιχείων για τους επισκέπτες των ιστοτόπων τους (π.χ. εκτίμηση του αριθμού μοναδικών επισκεπτών, εντοπισμό ζητημάτων περιήγησης του ιστότοπου, ανίχνευση συχνά χρησιμοποιούμενων λέξεων-κλειδιών σε μηχανές αναζήτησης…)

4. Επισκόπηση των cookies

4.1 Απολύτως απαραίτητα

Όνομα cookie

Σκοπός

Κατηγορία

Λήξη

Cookies τρίτων

JSESSIONID

Cookie που χρησιμοποιείται από τον εξυπηρετητή ιστού Apache/Tomcat για τη διεξαγωγή μιας συνόδου

Απολύτως απαραίτητο

Μίας συνόδου

Όχι

TS110f28

Cookie που χρησιμοποιείται από ένα τείχος προστασίας εφαρμογών ιστού για να επιτρέπεται η περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο

Απολύτως απαραίτητο

Μίας συνόδου

Όχι

Daikinlocale (για ίντερνετ και πύλη)

Cookie που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της τοπικής ρύθμισης χρήστη στον επιλογέα χώρας για κάθε τοποθεσία. Αυτό χρησιμοποιείται για την ανακατεύθυνση του χρήστη από τον Επιλογέα χώρας στην σωστή τοπική ρύθμιση μιας τοποθεσίας (π.χ. "nl_BE" στην τοποθεσία "internet-be")

Απολύτως απαραίτητο

Μίας συνόδου

Όχι

daikinsegment (for internet)

Cookie που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του τρέχοντος επιλεγμένου τμήματος χρήστη σε μια τοποθεσία ίντερνετ (π.χ. πρόγραμμα εγκατάστασης, πελάτης, ...). Με βάση αυτή την επιλογή, προβάλλονται οι αντίστοιχες κεφαλίδες και τα υποσέλιδα

Απολύτως απαραίτητο

Μίας συνόδου

Όχι

daikinid-language

Cookie που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της επιλεγμένης γλώσσας χρήστη στην κεντρική σελίδα αναγνωριστικού Daikin. Με βάση αυτή τη ρύθμιση γίνεται διαμόρφωση της κατάλληλης ανακατεύθυνσης στη σελίδα σύνδεσης

Απολύτως απαραίτητο

Μίας συνόδου

Όχι

daikinid-country

Cookie που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της επιλεγμένης χώρας χρήστη στην κεντρική σελίδα αναγνωριστικού Daikin. Με βάση αυτή τη ρύθμιση γίνεται διαμόρφωση της κατάλληλης ανακατεύθυνσης στη σελίδα σύνδεσης

Απολύτως απαραίτητο

Μίας συνόδου

Όχι

IDHUB-SESSION (Trustbuilder)

Cookie που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του αναγνωριστικού περιόδου λειτουργίας, επιστρέφεται από το Trustbuilder

Απολύτως απαραίτητο

Μίας συνόδου

Όχι

XSRF-TOKEN

Με τον τρόπο αυτό άλλοι χρήστες δεν μπορούν να μιμηθούν την ταυτότητα του συνδεδεμένου χρήστη και δεν μπορούν να εκτελέσουν τις ίδιες ενέργειες σε ιστοτόπους στους οποίους είναι ήδη συνδεδεμένος ο χρήστης αυτός.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://angular.io/guide/security#xsrft

Απολύτως απαραίτητο

Μίας συνόδου

Όχι

request-path

Cookie που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση μιας προστατευμένης σελίδας (στην οποία ζήτησε πρόσβαση ο χρήστης και απαιτείται έλεγχος ταυτότητας μέσω σύνδεσης) για σωστή ανακατεύθυνση σε αυτή τη σελίδα μετά από επιτυχή σύνδεση (αντίγραφο ασφαλείας για cookie διαδρομής αίτησης σελίδας προορισμού).

Απολύτως απαραίτητο

Μίας συνόδου

Όχι

saml_request_path

Απολύτως απαραίτητο

Μίας συνόδου

Όχι

request-landingpage-path

Απολύτως απαραίτητο

Μίας συνόδου

Όχι

TS0112da86 (for internet and portal)

Cookie που χρησιμοποιείται από το TrustBuilder

Απολύτως απαραίτητο

Μίας συνόδου

Όχι

TS0146b514 (for portal)

Cookie που χρησιμοποιείται από το TrustBuilder

Απολύτως απαραίτητο

Μίας συνόδου

Όχι

login-token (for portal)

Cookie που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του διακριτικού για χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στην πύλη. Έτσι επιβεβαιώνεται ότι ο τρέχων χρήστης είναι συνδεδεμένος χωρίς να πρέπει να επανασυνδεθεί.

Απολύτως απαραίτητο

Μίας συνόδου

Όχι

labels

Cookie που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση μεταφράσεων για ετικέτες που χρησιμοποιούνται στην τοποθεσία. Αυτές οι ετικέτες χρησιμοποιούνται από βιβλιοθήκες Javascript όπως η Angular, για καλύτερη απόδοση έτσι ώστε να απαιτείται μόνο 1 κλήση στο AEM για την ανάκτηση των ετικετών

Απολύτως απαραίτητο

Μίας συνόδου

Όχι

tags

Cookie που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση tags που χρησιμοποιούνται στην τοποθεσία. Αυτά τα tags χρησιμοποιούνται από βιβλιοθήκες Javascript όπως η Angular, για καλύτερη απόδοση έτσι ώστε να απαιτείται μόνο 1 κλήση στο AEM για την ανάκτηση των tags

Απολύτως απαραίτητο

Μίας συνόδου

Όχι

4.2 Λειτουργικό

Όνομα cookie

Σκοπός

Κατηγορία

Λήξη

Cookies τρίτων

daikin_langselection

Αποθηκεύει την τελευταία σας επιλογή γλώσσας

Λειτουργικό

Προσωρινό
(1 έτος)

Όχι

dkProductHistory

Αποθηκεύει τα τελευταία προϊόντα που είδατε (productid’s) και δημιουργεί ανασκόπηση «των τελευταίων εμφανισθέντων προϊόντων»

Λειτουργικό

Προσωρινό
(1 μήνας)

Όχι

dkProductFacets

Αποθηκεύει τις ιδιότητες των τελευταίων προϊόντων που επιλέξατε προκειμένου να διατηρηθούν οι επιλεγμένες ιδιότητες από την εφαρμογή εύρεσης προϊόντων

Λειτουργικό

Προσωρινό
(1 ημέρα)

Όχι

productFinder

Cookie που χρησιμοποιείται από την εφαρμογή εύρεσης προϊόντος και αποθηκεύει τη διαδρομή επιλογής προϊόντος, η οποία είναι απαραίτητη σε ορισμένα προγράμματα περιήγησης προκειμένου να σας επιτρέπουν να τροποποιείτε την επιλογή προϊόντος

Λειτουργικό

Μίας συνόδου

Όχι

compareProducts

Cookie που χρησιμοποιείται από την εφαρμογή εύρεσης προϊόντος και αποθηκεύει το προϊόν που επιλέγετε προκειμένου να επιτρέπει τη λειτουργία σύγκρισης προϊόντων

Λειτουργικό

Προσωρινό
(1 έτος)

Όχι

informationBasket

Cookie που χρησιμοποιείται από το καλάθι πληροφοριών και αποθηκεύει τα προϊόντα που επιλέγετε προκειμένου να διατηρεί τη λίστα για μετέπειτα ανάκτηση ή αποστολή της μέσω e-mail

Λειτουργικό

Προσωρινό
(1 έτος)

Όχι

Formstackadmin

Cookies που απαιτούνται για τη χρήση των υπηρεσιών για φόρμες ιστού Formstack

Λειτουργικό

Μίας συνόδου

Ναι (Formstack)

NID

Cookie NID της Google – ένας μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που χρησιμοποιείται από εφαρμογές της Google για να αποθηκεύουν τις πληροφορίες των προτιμήσεών σας

Λειτουργικό

Προσωρινό
(1 έτος)

Ναι (Google)

PREF

Cookie PREF της Google που χρησιμοποιείται για ασφαλή περιήγηση

Λειτουργικό

Προσωρινό
(1 έτος)

Ναι (Google)

cookiebar_ok (for internet)

Cookie που χρησιμοποιείται για να αποθηκευτεί εάν ο χρήστης έχει αποδεχτεί τα Cookies στη γραμμή ειδοποιήσεων Cookies. Αυτό χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση εάν η γραμμή ειδοποιήσεων Cookies πρέπει να προβάλλεται ή όχι. Εάν ο χρήστης έχει ήδη κάνει αποδοχή, δεν προβάλλεται η γραμμή.

Λειτουργικό

Προσωρινό
(1 ημέρα)

Όχι

menuClosed

Cookie που χρησιμοποιείται για να αποθηκευτεί εάν ο χρήσης έχει κλείσει ή όχι το μενού αριστερά.

Λειτουργικό

Μίας συνόδου

Όχι

consent-redirect-url

Εάν ένας συνδεδεμένος χρήσης δεν έχει δώσει ακόμα τη συγκατάθεσή του, ανακατευθύνεται αυτόματα στη σελίδα που ζητάει την συγκατάθεση του/της. Αυτό το Cookie αποθηκεύει στη συνέχεια το URL στο οποίο έκανε πλοήγηση ο χρήστης πριν ανακατευθυνθεί στη σελίδα συγκατάθεσης. Μετά την υποβολή αυτής της φόρμας στη σελίδα συγκατάθεσης, ο χρήστης θα ανακατευθυνθεί εκ νέου στη σελίδα που είχε αποθηκευτεί σε αυτό το cookie.

Λειτουργικό

Μίας συνόδου

Όχι

user-consent-field

Cookie που χρησιμοποιείται για αποθήκευση σχετικά με το εάν ο χρήστης έχει δώσει συγκατάθεση ή όχι. Έτσι μειώνεται το φορτίο στο ΑΕΜ διότι το σύστημα δεν πρέπει να ελέγχει πάντα το προφίλ χρήστη στο ΑΕΜ με κάθε αίτημα.

Λειτουργικό

Μίας συνόδου

Όχι

daikinPreferences

Cookie που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των προτιμήσεων που έχει καταχωρήσει ο χρήστης στη φόρμα (χώρα, γλώσσα και τομέας)

Λειτουργικό

Μίας συνόδου

Όχι

daikinCookieConsent

Cookie που χρησιμοποιείται για να αποθηκευτεί εάν ο χρήστης έχει αποδεχτεί τα Cookies στη γραμμή ειδοποιήσεων Cookies. Αυτό χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση εάν η γραμμή ειδοποιήσεων Cookies πρέπει να προβάλλεται ή όχι. Εάν ο χρήστης έχει ήδη κάνει αποδοχή, δεν προβάλλεται η γραμμή.

Λειτουργικό

Μίας συνόδου

Όχι

Persistence (for internet and portal)

Cookie που χρησιμοποιείται από το LoadBalancer για τη διατήρηση ενός χρήστη στον ίδιο διακομιστή για την τρέχουσα σύνοδο (sticky session)

Λειτουργικό

Μίας συνόδου

Όχι

_gid

Cookie καθορισμένο από την Google Analytics που χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό των χρηστών. Χρησιμοποιεί το cookie _gat[UID] για τη ρύθμιση του ρυθμού αίτησης

Λειτουργικό

Προσωρινό (1 ημέρα)

Όχι

_ga

Cookie καθορισμένο από την Google Analytics που χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό των χρηστών. Χρησιμοποιεί το cookie _gat[UID] για τη ρύθμιση του ρυθμού αίτησης

Λειτουργικό

Προσωρινό (2 έτη)

Όχι

lidc (domain '.linkedin.com')

Cookie καθορισμένο από την Linkedin που χρησιμοποιείται για δρομολόγηση

Λειτουργικό

Προσωρινό (1 ημέρα)

Ναι

bcookie (domain '.linkedin.com')

Cookie καθορισμένο από την Linkedin που αποθηκεύει το αναγνωριστικό προγράμματος περιήγησης

Λειτουργικό

Προσωρινό (2 έτη)

Ναι

lang (domain '.linkedin.com')

Cookie καθορισμένο από την Linkedin που αποθηκεύει τη γλώσσα

Λειτουργικό

Μίας συνόδου

Ναι

NID (domain '.google.es')

Οι περισσότεροι χρήστες του Google θα έχουν ένα cookie προτιμήσεων που ονομάζεται «NID» στα προγράμματα περιήγησής τους. Ένα πρόγραμμα περιήγησης στέλνει αυτό το cookie με αιτήσεις στις τοποθεσίες του Google. Το Cookie NID περιέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιεί το Google για να θυμάται τις προτιμήσεις σας και άλλες πληροφορίες όπως είναι η γλώσσα προτίμησής σας (π.χ. Αγγλικά), πόσα αποτελέσματα αναζήτησης θέλετε να προβάλλονται σε κάθε σελίδα (π.χ. 10 ή 20) και εάν επιθυμείτε ή όχι να είναι ενεργοποιημένο το φίλτρο του Google SafeSearch.
Το Google χρησιμοποιεί cookies όπως τα NID και SID για την υποστήριξη της προσαρμογής διαφημίσεων στις ιδιότητες Google όπως στην αναζήτηση Google.

Λειτουργικό

Προσωρινό (6 μήνες)

Ναι

lang (domain '.ads.linkedin.com')

Cookie καθορισμένο από την Linkedin για την αποθήκευση της γλώσσας.

Λειτουργικό

Μίας συνόδου

Ναι

__cfduid (domain '.pingdom.net')

Cookie που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό μεμονωμένων πελατών πίσω από μια κοινή διεύθυνση IP και που εφαρμόζει ρυθμίσεις ασφάλειας σε βάση ανά πελάτη.

Λειτουργικό

Προσωρινό (5 έτη)

Ναι

4.3 Παρακολούθησης μέσω πρόσθετων κοινωνικής δικτύωσης

Όνομα cookie

Σκοπός

Κατηγορία

Λήξη

Cookies τρίτων

Uit

Αυτά τα cookies επιτρέπουν τη λειτουργία των κουμπιών «Share» σε αυτόν τον ιστότοπο ώστε να μπορείτε εύκολα να μοιράζεστε περιεχόμενο μέσω e-mail και κοινωνικών δικτύων

Παρακολούθησης μέσω πρόσθετων κοινωνικής δικτύωσης

Προσωρινό
(1 ημέρα)

Ναι (Προσθήκη)

Dt

Προσωρινό
(2 εβδομάδες)

bt

Προσωρινό
(2 έτη)

Loc

Προσωρινό
(2 εβδομάδες)

Uid

Προσωρινό
(2 έτη)

_atuvc

Προσωρινό
(2 έτη)

Psc

Προσωρινό
(2 έτη)

K

Τα cookies τοποθετούνται από το Twitter όταν φορτώνετε οποιαδήποτε από τις σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία περιλαμβάνει λίστα «Τελευταίων Tweets»

Παρακολούθησης μέσω πρόσθετων κοινωνικής δικτύωσης

Προσωρινό
(2 ημέρες)

Ναι (Twitter)

_utma

Προσωρινό
(2 έτη)

_guest_id

Προσωρινό
(2 έτη)

_twitter_sess

Μίας συνόδου

_utmz

Προσωρινό
(18 μήνες)

Datr

Αυτά τα cookies επιτρέπουν τη λειτουργία των κουμπιών «Like» του Facebook, ώστε να μπορείτε να υποδεικνύετε περιεχόμενο της αρεσκείας σας

Παρακολούθησης μέσω πρόσθετων κοινωνικής δικτύωσης

Προσωρινό
(2 έτη)

Ναι (Facebook)

Lu

Προσωρινό
(2 ημέρες)

locale

Προσωρινό
(2 ημέρες)

pa-l (for portal)

Cookie απαραίτητο για την ενοποίηση του Pinterest στην τοποθεσία web. Το Pinterest.com προσφέρει μια οπτικοακουστική υπηρεσία στην τοποθεσία web.

Παρακολούθησης μέσω πρόσθετων κοινωνικής δικτύωσης

Μόνιμη

Ναι

(Pinterest)

pa-l_enabled (for portal)

Μόνιμη

4.4 Διαφήμισης τρίτων

Όνομα cookie

Σκοπός

Κατηγορία

Λήξη

Cookies τρίτων

Test_cookie

Μπορεί να τοποθετηθεί στον ιστότοπο μας από κάποιο πρόσθετο της υπηρεσίας DoubleClick της Google για να επαληθεύει αν το πρόγραμμα πλοήγησής σας δέχεται cookies. Η υπηρεσία DoubleClick της Google αποσκοπεί στη βελτίωση της διαφήμισης που απευθύνεται σε εσάς

Διαφήμισης τρίτων

Προσωρινό
(30 ημέρες)

Ναι (Google)

1P_JAR (τομέας '.google.es')

Cookie διαφημίσεων της Google που χρησιμοποιείται για σκοπούς εντοπισμού χρηστών και στόχευση διαφημίσεων

Στόχευση

Προσωρινό (1 ημέρα)

Ναι (Google)

IDE (τομέας '.doubleclick.net')

Το Google χρησιμοποιεί ένα ή περισσότερα cookies για διαφημίσεις που εξυπηρετούν σε όλο το web. Ένα από τα κύρια cookies διαφημίσεων σε τοποθεσίες εκτός Google ονομάζεται «IDE» και είναι αποθηκευμένο σε προγράμματα περιήγησης στον τομέα doubleclick.net.

Στόχευση

Προσωρινό (1 έτος)

Ναι (Google)

4.5 Δικών μας εργαλείων ανάλυσης

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία αναλυτικών εργαλείων ιστού που παρέχεται από την Google Inc. Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για να βοηθά αυτόν τον ιστότοπο να αναλύει πώς τον χρησιμοποιείτε. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο (σημείωση: η Daikin έχει αποφασίσει να χρησιμοποιεί την επιλογή «IP Masking» ώστε το Google Analytics να αφαιρεί το τελευταίο οκτέτο της διεύθυνσης IP σας πριν από τη χρήση και αποθήκευσή της) θα μεταδίδονται στην Google, η οποία θα τα αποθηκεύει σε εξυπηρετητές στις ΗΠΑ. Η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση του τρόπου που χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους διαχειριστές του και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google δύναται επίσης να μεταβιβάζει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή αν οι εν λόγω τρίτοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η Google δεν θα συσχετίζει τη (μερική) διεύθυνση IP σας με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα έχει στην κατοχή της. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο συναινείτε στην επεξεργασία δεδομένων σχετικά με εσάς από την Google κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

Όνομα cookie

Σκοπός

Κατηγορία

Λήξη

Cookies τρίτων

__utma

Αυτό το cookie τοποθετείται συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησης κατά την πρώτη σας επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο από αυτό το πρόγραμμα περιήγησης. Αν έχετε διαγράψει το cookie και στη συνέχεια το πρόγραμμα περιήγησης επισκεφθεί αυτόν τον ιστότοπο, τοποθετείται ένα νέο cookie __utma cookie, με διαφορετικό μοναδικό αναγνωριστικό. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την αναγνώριση μοναδικών επισκεπτών αυτού του ιστότοπου και ανανεώνεται με κάθε προβολή σελίδας. Επιπλέον, αυτό το cookie παρέχεται με ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται από το Google Analytics για τη διασφάλιση τόσο της εγκυρότητας όσο και της προσβασιμότητας του cookie ως πρόσθετο μέτρο ασφαλείας.

Δικών μας εργαλείων ανάλυσης (Google Analytics)

Προσωρινό
(2 έτη)

Όχι

__utmz

Αυτό το cookie αποθηκεύει τον τύπο παραπομπής που χρησιμοποιείται από εσάς για να φτάσετε σε αυτόν τον ιστότοπο, είτε μέσω μιας άμεσης μεθόδου, ενός συνδέσμου παραπομπής, μιας αναζήτησης ιστότοπου ή μιας καμπάνιας, όπως μια διαφήμιση ή ένας σύνδεσμος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της επισκεψιμότητας των μηχανών αναζήτησης, των διαφημιστικών καμπανιών και της πλοήγησης σελίδων σε αυτόν τον ιστότοπο. Το cookie ενημερώνεται με κάθε προβολή σελίδας σε αυτόν τον ιστότοπο.

Δικών μας εργαλείων ανάλυσης (Google Analytics)

Προσωρινό
(6 μήνες)

Όχι

__utmb

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την έναρξη και συνέχιση μιας συνόδου ενός χρήστη με αυτόν τον ιστότοπο. Όποτε προβάλλετε μια σελίδα σε αυτόν τον ιστότοπο, ο κώδικας του Google Analytics προσπαθεί να ενημερώσει αυτό το cookie. Αν δεν βρει το cookie, τοποθετείται ένα νέο και ξεκινά μια νέα σύνοδος. Κάθε φορά που επισκέπτεστε μια διαφορετική σελίδα σε αυτόν τον ιστότοπο, αυτό το cookie ενημερώνεται για να λήξει σε 30 λεπτά, συνεχίζοντας έτσι μια μεμονωμένη σύνοδο για όσο χρόνο συνεχίζεται η δραστηριότητά σας σε διαστήματα των 30 λεπτών. Αυτό το cookie λήγει όταν παραμείνετε σε μια σελίδα αυτού του ιστότοπου για διάστημα μεγαλύτερο από 30 λεπτά.

Δικών μας εργαλείων ανάλυσης (Google Analytics)

Προσωρινό
(30 λεπτά)

Όχι

__utmc

Αυτό το cookie λειτουργεί σε συνδυασμό με το cookie __utmb για να καθορίζει αν θα ξεκινήσει ή όχι μια νέα σύνοδο για λογαριασμό σας. Αυτό το cookie λήγει όταν θα πραγματοποιήσετε έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Δικών μας εργαλείων ανάλυσης (Google Analytics)

Μίας συνόδου

Όχι

google_experiment_mod (for internet)

Cookie που χρησιμοποιείται από το Google AdSense για πειραματισμό σχετικά με το ποια διαφήμιση έχει καλύτερη απόδοση σε μια τοποθεσία web

Απόδοση

Μόνιμη

Όχι

labelVersion

Cookie που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση σχετικά με το για ποια εφαρμογή (ίντερνετ ή πύλη) και γλώσσα χρησιμοποιούνται οι φορτωμένες ετικέτες. Εάν αυτό αντιστοιχεί στην τρέχουσα φορτωμένη εφαρμογή και γλώσσα, τότε οι ετικέτες που είναι αποθηκευμένες στο cookie «labels» (ετικέτες) φορτώνονται και χρησιμοποιούνται για την τρέχουσα εφαρμογή. Αλλιώς εκτελείται αίτηση στο AEM για την ανάκτηση των σωστών ετικετών

Απόδοση

Μίας συνόδου

Όχι

tagVersion

Cookie που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση σχετικά με το για ποια εφαρμογή (ίντερνετ ή πύλη) και γλώσσα χρησιμοποιούνται οι φορτωμένες tags. Εάν αυτό αντιστοιχεί στην τρέχουσα φορτωμένη εφαρμογή και γλώσσα, τότε οι tags που είναι αποθηκευμένες στο cookie «tags» φορτώνονται και χρησιμοποιούνται για την τρέχουσα εφαρμογή. Αλλιώς εκτελείται αίτηση στο AEM για την ανάκτηση των σωστών tags

Απόδοση

Μίας συνόδου

Όχι

userProfile (only for Portal)

Cookie που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ολόκληρου του προφίλ ενός χρήστη που είναι συνδεδεμένος επί του παρόντος στην εφαρμογή πύλης. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από βιβλιοθήκες Javascript όπως η Angular, για καλύτερη απόδοση έτσι ώστε να απαιτείται μόνο 1 κλήση στο AEM για την ανάκτηση του προφίλ χρήστη

Απόδοση

Μίας συνόδου

Όχι

_gat_UA-18760145-3 (for internet)

Πρόκειται για ένα cookie τύπου μοτίβου που έχει καθοριστεί από την Google Analytics όπου το στοιχείο μοτίβου στο όνομα περιέχει τον μοναδικό αριθμό ταυτότητας λογαριασμού ή τοποθεσίας web με τα οποία σχετίζεται (ίντερνετ σε αυτή την περίπτωση). Φαίνεται ότι είναι παραλλαγή του cookie _gat το οποίο χρησιμοποιείται για τον περιορισμό της ποσότητας δεδομένων που καταγράφονται από το Google σε τοποθεσίες web μεγάλου όγκου δεδομένων.
Ο κύριος σκοπός αυτού του cookie είναι: Απόδοση

Απόδοση

Προσωρινό (1 ημέρα)

Όχι

_gat_UA-63939766-1 (for portal)

Πρόκειται για ένα cookie τύπου μοτίβου που έχει καθοριστεί από την Google Analytics όπου το στοιχείο μοτίβου στο όνομα περιέχει τον μοναδικό αριθμό ταυτότητας λογαριασμού ή τοποθεσίας web με τα οποία σχετίζεται (πύλη σε αυτή την περίπτωση). Φαίνεται ότι είναι παραλλαγή του cookie _gat το οποίο χρησιμοποιείται για τον περιορισμό της ποσότητας δεδομένων που καταγράφονται από το Google σε τοποθεσίες web μεγάλου όγκου δεδομένων.
Ο κύριος σκοπός αυτού του cookie είναι: Απόδοση

Απόδοση

Προσωρινό (1 ημέρα)

Όχι

_hjIncludedInSample (HotJar)

Αυτό το cookie σχετίζεται με τη λειτουργία και τις υπηρεσίες αναλυτικών εργαλείων ιστού από την Hot Jar, μια εταιρεία με έδρα στη Μάλτα. Αναγνωρίζει με μοναδικό τρόπο έναν επισκέπτη κατά τη διάρκεια μιας μόνο περιόδου προγράμματος περιήγησης και δηλώνει ότι περιλαμβάνεται σε ένα δείγμα κοινού.
Ο κύριος σκοπός αυτού του cookie είναι: Απόδοση

Απόδοση

Μίας συνόδου

Όχι

4.6 Εργαλεία ανάλυσης τρίτων

Όνομα cookie

Σκοπός

Κατηγορία

Λήξη

Cookies τρίτων

BizoID (domain '.ads.linkedin.com')

Cookie καθορισμένο από την Linkedin που χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση στατιστικών σχετικά με διαφημίσεις της Linkedin

Απόδοση

Προσωρινό (1 ημέρα)

Ναι

UserMatchHistory (domain '.ads.linkedin.com')

Cookie καθορισμένο από την Linkedin που χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση στατιστικών σχετικά με διαφημίσεις της Linkedin

Απόδοση

Προσωρινό (1 ημέρα)

Ναι

Έκδοση 1.1, Ιούλιος 2013

Οι Πελάτες μας

13-katradis.jpg31-frou-frou.jpg06-acf.jpg14-ventouris.jpg24-homelab.jpg21-tatoiclub.jpg25-pizza-fan.jpglogo_carrashellas.png28-gavriilidis.jpg10-keratsini.jpg03-hotel-tony.jpg05-laperla.jpg17-hollandhellenic.jpg22-osmo.jpgrea.png12-cosco.jpg19-martikas.jpg23-evertech.jpg09-lamda.jpg08-lpc.jpg02-athens-plaza.jpg07-grivalia.jpg27-ellinikos-fournos.jpg30-motor-france.jpg26-alpino.jpglavi.png18-niovis-shipping.jpgdalex.pngthemallathens_touch.png04-loux.jpg29-nodus.jpgoneiro.pngnjv.pngpharmazac-logo.png16-gard.jpg01-pandora.jpg20-karaiskaki.jpg11-olp.jpg15-GK.jpg

2ο Κατάστημα "DAIKIN - Blue Dealer Plus Platinum"

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

210 42 22 770

Email

sales@climasystem-service.gr


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ελ. Βενιζέλου 54 Πειραιάς 18532


ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα & Τετάρτη 09.00 – 15.30
Τρίτη & Πεμπτη & Παρασκευή: 09.00 – 20.00
Σάββατο: 09.00 – 15.00

 

Κατάστημα "Climasystem Service"

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

210 46 12 369


Email

info@climasystem-service.gr


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Εθνικής Αντιστάσεως 55 Δραπετσώνα 18648


ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00 – 17.00

 

Για αγορές, κάντε εισαγωγή ή εγγραφή.